Archive

Archive for July, 2011

Easy FreeBoot 5.32

July 26th, 2011 No comments

След излизането на новия даш, се появи и втора нова версия на Easy FreeBoot. Благодарение на Sneaky Peanut, с помощта на Easy FreeBoot можем по възможно най-лесен начин да създаваме NAND обновления за своите JTAG-нати конзоли.

Changes since EFB 5.20

No DVD FIX
Many Many thing I cant remember!
Fixed Many Many Bugs
Bye bye Cygnos Glitch
Added FbBuild .32 (13599)
GUI Rearanged (fucking Gomson and his drop box)
Fixed XeLLous Images
Fixed SMC Shiz
Added NAND Compare
Fixed Stock SMC Error
Changed Graphics
Fixed Save Settings
JTAG Me (experimental)
CPU Key Grab (experimental)
SMC Detection (experimental)
Auto Load 360 Flash Tool
Fixed Warning Message Endless Loop
Added Help Button
Option for 360 Flash Tool Loader, Gomson you bitch
More Warnings About KV Hash Check Mismatch
Donor File Optimised

To Do List:
Save to USB (not really needed but would be interesting to try)
Auto Updater

Download: тук

Categories: XBOX 360 Tags: , ,

XBOX360 безжичен приемник, от повреден кашон, на PC.

July 5th, 2011 No comments

Тук ще Ви обясня как по-пълноценно да използвате стария си повреден XBOX360, като пригодите приемника му за работа с PC. По този начин ще можете да синхронизирате до 4 контролера, и да ги използвате на компютъра си.

Като цяло устройството ще върши същата работа като това което предлагат Microsoft.

RF модула на XBOX360 конзолата, и комерсиалния Microsoft Xbox 360™ Wireless Gaming Receiver for Windows® хардуерно почти не се различават. Основната разлика е липсата на бутон за стартиране на синхрозизация на RF модула (стартира се от конзолата) – проблема е решен с помощта на микроконтролер. А другата по-незначителна е променените хардуерни ID-та на устройствата, идеята на което е затрудняване при намиране на драйвъри за RF модула – и това е решено като ръчно ги променим в официалния драйвър 🙂

Read more…